Ortaklık Programı Sözleşmesi

Ortaklık Programı Sözleşmesi - EngineeringRobo


Ortaklık Programı Sözleşmesi

Bu Bağlı Kuruluş Programı Sözleşmesi (“Sözleşme”), sizinle aramızdaki EngineeringRobo Bağlı Kuruluş Programını (“Bağlı Kuruluş Programı”) kullanımınız için hüküm ve koşulları belirler. Bu Sözleşmede “siz”, “sizin” veya “yönlendiren”, Ortaklık Programına katılmak isteyen bireyi veya kurumu ifade eder. “Biz”, “bize” ve “bizim” EngineeringRobo'yu ifade eder.

Bu Sözleşme size karşı olan yükümlülüklerimizi açıklar ve EngineeringRobo tarafından sunulan Ortaklık Programı için bize karşı olan yükümlülüklerinizi belirler. Başvurunuzu göndererek ve Satış Ortaklığı Programı'nı kullanımınızla, bu Sözleşmede belirtilen tüm hüküm ve koşullara uymayı kabul edersiniz.

Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, bu Anlaşmanın herhangi bir bölümünün bölümlerini herhangi bir zamanda değiştirme, düzeltme, ekleme veya kaldırma hakkımızı saklı tutarız. Şartlar ve koşullardaki değişiklikler hakkında e-posta, hesabınız (varsa) veya Web Sitesi aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Web sitemizi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

1. Ortaklık Programının Tanımı

1.1 Ortaklık Programına kaydolmak ve katılmak için, tam aktif yasal kapasiteye sahip gerçek bir kişi veya tüzel kişi olmanız ve EngineeringRobo ile yaptığınız herhangi bir sözleşmenin şartlarına uygun olarak ve bunlara uygun olarak aktif bir EngineeringRobo kullanıcısı olmanız gerekir.

1.2 Satış Ortaklığı Programı, “web siteniz” veya “yayınlama konumunuz” (bir elektronik bülten veya blog gibi) aracılığıyla EngineeringRobo'nun reklamını yapmak için bir platform sağlamanıza olanak tanır, böylece https://engineeringrobo.com adresindeki EngineeringRobo platformuna (ayrıca “ Platform "), burada siz veya ilgili kişilerden biri (" Ziyaretçi ") EngineeringRobo'ya yönlendirildikten sonra ücretli bir EngineeringRobo hizmeti kullanıcısı olursa, elde edilen gelirin bir kısmını (" Komisyon ") kazanabilirsiniz.

1.3 EngineeringRobo, dilediği zaman yerleşiminizi gözden geçirme ve Bağlantı kullanımını onaylama ve yerleşimi değiştirmenizi veya size sağlanan yönergelere uymanızı zorunlu kılar.

1.4 Web sitenizde veya yayınlama konumunuzda bulunan bir Bağlantıdan EngineeringRobo web sitesine yönlendirildikten sonra Ziyaretçilerin, hesaplarınızın bağlanması için kayıtlarını tamamlamaları için otuz (30) günleri vardır. Ziyaretçi, altmis (60) gün içinde sizin veya ilgili kişiler tarafından kontrol edilmeyen başka bir web sitesine veya yayınlama yerinin Bağlantısına tıklarsa veya başka bir kaynak kodlu reklam Bağlantısı aracılığıyla EngineeringRobo web sitesine geri dönerse, Bağlantınızın üzerine yazılır ve siz bu Ziyaretçinin hesabı için bir Komisyon alamazsınız. Bağlantıyı veya çerezleri hiçbir şekilde değiştirme veya güncelleme yetkiniz yoktur. EngineeringRobo, Bağlantıda veya çerezlerde yapılan herhangi bir değişiklikten kaynaklanabilecek izleme veya raporlama hatalarından sorumlu değildir.

1.5 Sahip olunan herhangi bir materyal, video, içerik, teslim edilebilir ürün, iş ürününe bağlı olan platforma atıfta bulunulan kişilerden veya web sitenizde, yayınlama alanınızda EngneeringRobo’ya (araştırma, blog veya sosyal medya materyalleri gibi) link, kullanılmış, istismar edilmiş veya yayınlanma için lisans verilen kaynaklardan türetileler için komisyon ödemesi uygun değildir.

1.6 Sitenize ilişkin tüm geçerli fikri mülkiyet haklarına ve diğer yasalara uymak tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Yazma, resim veya başka herhangi bir telif hakkıyla korunan eser olsun, telif hakkıyla korunan herhangi bir materyali kullanmak için açık izniniz olmalıdır. Başka bir kişinin telif hakkıyla korunan materyallerini veya diğer fikri mülkiyetlerini yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal eden bir şekilde kullanırsanız sorumlu olmayacağız (ve yalnızca siz sorumlu olacaksınız).

2. Bağlı Kuruluş Kısıtlamaları

2.1 Aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul ve beyan etmektesiniz:

(a) herhangi bir ® veya ™ ticari markasını veya EngineeringRobo, ® veya ™ ticari markasına ait veya bu markaya lisanslı markayı veya EngineeringRobo'ya ait veya lisanslı markayı anahtar kelimeler veya alan adlarındaki herhangi bir yazım hatası ile kullanmak;

(b) EngineeringRobo'nun kendi takdirine bağlı olarak müşterileri, çalışanları, faaliyetleri veya itibarı için zararlı olduğunu belirlediği faaliyetlerde bulunmak; veya

(c) EngineeringRobo hizmetlerini veya Platformu pazarlamak için bir web sitesi veya yayınlama yeri kullanmak veya Platform'a kaydolması veya kullanımı EngineeringRobo’nun Şartlar ve Koşullarını ihlal edecek herhangi bir kişiye kullanma.

2.2 Ayrıca, web sitenizin veya yayınladığınız yerin:

(a) EngineeringRobo ürünleri ve hizmetleri hakkında yanlış, yanlış veya yanıltıcı bilgi içermesi;

(b) herhangi bir şekilde EngineeringRobo web sitesinin veya web sitesi içeriğinin görünümüne ve hissine benzemez veya benzemez veya web sitenizin veya yayınlama konumunuzun EngineeringRobo web sitesi ağının bir parçası olduğu izlenimini yaratmaz;

(c) istenmeyen ticari e-posta (“spam”) veya gelişigüzel reklamcılık göndermek;

(d) veri aktarımı, veri gizliliği gibi geçerli yasaları ihlal etmek y, veri güvenliği yasaları veya yasa dışı olacağı herhangi bir yetki bölgesinde EngineeringRobo ürünlerini ve hizmetlerini sunmak veya tanıtmak veya teklif, talep veya satın alma önerisi olarak yorumlanabilecek herhangi bir materyalin yayınlanmasına veya yayınlanmasına neden olmak gibi menkul kıymet yasaları veya menkul kıymetler veya diğer yatırım ürünleri satmak veya yatırım, hukuki, mali veya muhasebe tavsiyesi olarak;

(e) herhangi bir kişi, kuruluş veya devlet kurumuna karşı şiddet veya ayrımcılığı savunmak, teşvik etmek veya teşvik etmek;

(f) yukarıda belirtilen içerikleri içeren web sitelerine bağlantılar içermesi;

(g) iyi niyetli olmayan herhangi bir hesap bağlantısının yapılmasına neden olmak (herhangi bir cihaz, program, robot iframe veya gizli çerçeve kullanmak gibi), kullanıcı referans yönlendirmesine gerçekten tıklamadan izleme çerezini ayarlayan çerez doldurma tekniklerini kullanma , vb.); veya

(h) web sitenizde veya yayınlama yerinizde bulunan bilgi, içerik veya verilerin herhangi birinin EngineeringRobo hakkındaki görüş, tavsiye veya görüşlerini temsil ettiğini veya ima ettiğini ima etmek veya ima etmek.

2.4 Aşağıdakileri beyan ve garanti etmektesiniz: (a) bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan usulüne uygun ve geçerli bir şekilde yürütülmüş ve teslim edilmiş olması ve şartlarına uygun olarak size karşı uygulanabilecek yasal, geçerli ve bağlayıcı yükümlülüğünüzü oluşturması; (b) bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına girme ve bunlara bağlı olma ve bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi, başka bir tarafın onayı veya onayı olmadan gerçekleştirme hakkına, gücüne ve yetkisine sahip olmanız; ve (c) bu Sözleşmede bize verilen haklar konusunda yeterli hak, mülkiyet ve menfaate sahip olmanız.

2.5 EngineeringRobo, kendi takdirine bağlı olarak, tarafınızdan atıfta bulunulan herhangi bir tarafı reddedebilir, bir müşteri olarak herhangi birisini reddedebilir ve herhangi bir müşterisi ile herhangi bir müşteri veya herhangi bir iş ilişkisini (kabul ettiği herhangi bir müşteri dahil) tamamen veya kısmen askıya alabilir veya feshedebilir.

3. Komisyon ve Ödemeler

3.1 Komisyon, Sözleşmede belirtilen Komisyon'u alma hakkına sahip olmanız koşuluyla, belirtilen kullanıcılar tarafından yapılan her 1 yıllık paket satın alımdan alınan miktarın %10 yada % 20'sine eşit olacaktır. Hesabınızın yüzdesindeki herhangi bir artış, geriye dönük ödemelere yol açmaz.

3.2 Aşağıdaki kriterlerin tümü yerine getirilirse Komisyon ödeme hakkına sahip olacaksınız:

(a) kullanıcı yeni bir abonelik planı satın alır ve tam ödeme yaparsa;

(b) kullanıcının hesabı etkin ve iyi durumda kalması;

(c) kullanıcının hesabında ödemelerinin hiçbiri iade edilmemesi, geri alınmaması veya tersine çevrilmemesi.

(d) bizimle aktif bir yıllık üyeliğinizin olması.

3.2 Ödemeler herhangi bir zamanda talep edilebilir ve talep tarihinden itibaren 5 iş günü içinde işleme konulur. EngineeringRobo'ya Komisyonun havale edilmesi için gerekli olan tam ve doğru ayrıntıları sağlamakla sorumlusunuz ve ödeme yapılmamasından kaynaklanan ödeme gecikmelerinden yalnızca siz sorumlusunuz.

3.3 Komisyonlar USD ( Amerikan Dolari ) olarak Paypal araciligiyla olur.

3.4 Talep edilmemiş ve ödenmemiş Komisyonlar 12 takvim ayından sonra kaybedilecektir.

3.5 EngineeringRobo, kazanılan tüm Komisyonları izleyecek ve kendi takdirine bağlı olarak, Ziyaretçi, kullanıcı veya bu Sözleşmenin herhangi bir ihlali nedeniyle yönergelerini ihlal eden herhangi bir yönlendirmenin yapıldığına inanmamız durumunda size herhangi bir Komisyon ödememeye karar verebilir. müşteri sahtekarlığı, kullanıcı veya müşteri sözleşmesinin iptali veya diğer yasadışı faaliyetler. Bu Sözleşmeyi ve yönergelerini her zaman tam olarak uygulamak tek ve mutlak görevinizdir. EngineeringRobo, zaman zaman değiştirildiği şekliyle, bu Sözleşmeyi ve yönergelerini tam olarak yerine getirmeyen herkese herhangi bir Komisyon ödemekle yükümlü değildir.

3.6 Bizimle olan işlemlerinizde veya bu işlemlerden vergi beyan etmek, ödemek veya stopaja tabi tutmak sizin sorumluluğunuzdadır, bunu yapamamanızdan kaynaklanan herhangi bir iddiayı bize karşı tazminat vermeyi ve zararsız tutmayı kabul edersiniz.

4. Sorumluluk

4.1 Bir satış ortağı olarak, size web sitenizin herhangi bir alanında veya yayınlama konumunuzda istediğiniz gibi görüntüleyebileceğiniz EngineeringRobo hizmetlerini tanıtmak için gerekli Bağlantıları sağlayabiliriz. Bağlantılar, sitenizi Ortaklık Programımızın bir üyesi olarak tanımlayacak ve web sitenizden veya yayınlama konumunuzdan bir Bağlantı oluşturacaktır. Web sitenizde veya yayınladığınız yerde kullandığınız tanıtım materyallerinde doğru benzersiz yönlendirme veya satış ortağı kimliğinizi belirtmenin sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. Ziyaretçileri EngineeringRobo hizmetleri hakkında yanlış yönlendirmedikçe EngineeringRobo'nun sunduğu hizmetleri istediğiniz şekilde tanıtabilirsiniz.

4.2 EngineeringRobo’yu engelleyen herhangi bir nedenden (teknik zorluklar veya sistem aşırı yüklenmesi veya yük atma dahil aşırı kapasite gibi) kaybedilen satışlardan veya Komisyon kazanma fırsatından sorumlu olmayacaktır. EngineeringRobo, herhangi bir hesap kaydettirmek, mevduat kabul etmek, işlem yapmak, pozisyonları kapatmak veya Ziyaretçiye başka bir ürün veya hizmet sunmaktan kaynaklanır. EngineeringRobo ayrıca tavsiye satışlarını ve Komisyonlarını takip etmekten ve bu bilgileri EngineeringRobo hesabında bulunan aktivite raporlama aracı aracılığıyla yönlendirene sağlamaktan sorumludur.

5. Lisans Verilmesi

Size (i) sitemize yalnızca bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak HTML bağlantıları aracılığıyla erişme ve (ii) yalnızca bu tür bağlantılarla bağlantılı olarak, logolarımızı kullanmak için münhasır olmayan, devredilemez, iptal edilebilir bir hak veririz, size sunduğumuz veya bu amaçla yetkilendirdiğimiz ticari adlar, ticari markalar ve benzeri tanımlayıcı malzemeler (topluca "Lisanslı Malzemeler"). Lisanslı Materyalleri yalnızca Bağlı Kuruluş Programının iyi bir üyesi olduğunuz ölçüde kullanma hakkına sahipsiniz. Lisanslı Materyallerin tüm kullanımlarının EngineeringRobo adına olacağını ve bunlarla ilişkili iyi niyetin tamamen EngineeringRobo'nun yararına olacağını kabul edersiniz.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

6.1 Satış Ortaklığı Programı "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu gibi" esasına göre sağlanır ve Satış Ortaklığı Programı'nın kullanımı sizin sorumluluğunuzdadır. EngineeringRobo, Bağlı Kuruluş Programı veya Bağlı Kuruluş Programı aracılığıyla sağlanan herhangi bir hizmet veya bilgi konusunda açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

6.2 EngineeringRobo, Bağlı Kuruluş Programının kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, yaralanma veya ekonomik kayıptan sorumlu değildir. Satış Ortaklığı Programının herhangi bir kısmı sizin veya sizin aracılığınızla hak talebinde bulunan herhangi bir kişiye zarar veya rahatsızlık verirse, sorumluluk ve masrafların tümünü üstlenirsiniz..

6.3 EngineeringRobo, hiçbir şekilde bu Anlaşma, İştirakçi Programı, Platform, web sitesi (ler) i kullanmanız veya kullanamamanız nedeniyle herhangi bir nedenle doğrudan, dolaylı, arızi, cezai, özel veya sonuçsal zararlardan sorumlu tutulamaz. veya EngineeringRobo web sitelerinin veya web sitelerinin veya bu web sitelerine / sitelerine bağlı diğer web sitelerinin materyalleri ve içeriği ya da arka uç servis sağlayıcısına veya herhangi bir üçüncü tarafa kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi sağlamanız. Bu sınırlama, iddia edilen yükümlülüğün sözleşme, haksız fiil, garanti, ihmal, katı sorumluluk veya başka bir temele dayandırılmış olup olmadığına bakılmaksızın, bu tür hasarların veya bu tür hasarların makul olarak öngörülebileceğinden haberdar olsak bile geçerlidir. Ayrıca, bu Anlaşmanın aksine hükümlere bakılmaksızın, hiçbir durumda EngineeringRobo’nun bu Anlaşma’dan doğan veya bu Anlaşmayla ilgili kümülatif yükümlülüğü, bu Anlaşma kapsamında size ödenen toplam Komisyonları aşamaz.

6.4 Bu bölümün hükümleri sizinle aramızdaki risklerin tahsisini belirler ve burada belirtilen risklerin tahsis edilmesi ve burada belirtilen sorumluluk sınırlamalarının sizinle aramızdaki pazarlığın temel bir temeli olduğunu kabul edersiniz.

6.5 Yukarıdaki sorumluluk istisnaları, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerlidir. Bazı yargı bölgeleri, belirli durumlarda belirli garantilerin hariç tutulmasına izin vermez. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen sınırlamaların bazıları geçerli olmayabilir.

7. Tazminat

7.1 Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinden tamamen siz sorumlusunuz ve yükümlülüklerinizin yerine getirilmemesinden veya tatmin edilmemesinden kaynaklanan her türlü zararı bize tazmin etmelisiniz.

7.2 Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, herhangi bir talep, zarar, sorumluluk, zarardan, memurlarımız, müdürlerimiz, hissedarlarımız, seleflerimiz, varislerimiz, çalışanlarımız, acentelerimiz, müşterilerimiz ve ortaklarımız için tazminat vermeyi, tutmayı ve savunmayı İştirak Programı, EngineeringRobo'nun web sitesi ve / veya Platformunu kullanımınızla bağlantılı veya kullanımınızla bağlantılı olarak veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir üçüncü taraf talep ve yükümlülüğü tarafından bize karşı yapılan talepler veya masraflar, veya Sözleşmenin herhangi bir şartını ihlal ettiğiniz anlamına gelir. Bu bölüm uyarınca tazminat ödenmesine bağlı herhangi bir kayıp, talep, hasar, gider veya yükümlülükle sonuçlanabilecek her türlü durumu derhal bize bildireceksiniz. Bu tür bir bildirim sizi tazminat görevinizden almaz. Bu bölüm altındaki tazminat talepleri için, masrafları size ait olmak üzere, savunma üzerinde tek başına kontrol hakkını saklı tutarız.

8. Mücbir Sebep

EngineeringRobo'nun, hükümet kısıtlamaları, borsa veya piyasa kararları, ticaretin askıya alınması veya geciktirilmesi, savaş, sivil rahatsızlıklar, depremler, grevler, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mücbir sebeplerden kaynaklanan maliyet, hasar veya kayıplardan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Ekipman arızası, iletişim hattı arızası, yetkili erişim, hırsızlık veya teknik veya diğer herhangi bir sorun ki bu yönlendiren veya müşterinin sipariş girmesini veya değiştirmesini engelleyebilir veya EngineeringRobo'nun çevrimiçi bir işlemden veya EngineeringRobo dışındaki diğer olay veya koşullardan kaçınmasına neden olabilir. EngineeringRobo kontrolü, belirlendiği şekilde ve tamamen EngineeringRobo'nun takdirindedir.

9. Fesih

9.1 Bu Sözleşme, ortaklık sözleşmesi başvurunuzun EngineeringRobo tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve taraflardan birinin diğerine verdiği herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple 7 gün yazılı bildirimde bulunuluncaya kadar devam edecektir.

9.2 Aşağıdaki durumlarda derhal geçerli olmak üzere Sözleşmeyi feshedebiliriz:

(a) Son derece geçerli bir mahkeme celbi veya mahkeme emri talep etmemiz;

(b) Yürürlükteki yasalara, direktiflere, kurallara ve / veya düzenlemelere uymamanız;

(c) Sözleşmenin diğer herhangi bir yükümlülüğünü önemli bir şekilde ihlal ettiğiniz ve bu ihlali makul bir süre içinde çözemediğiniz;

(d) Satış Ortaklığı Programını kullanımınızda sahtekarlık yapmış veya bu programı herhangi bir şekilde kötüye kullanmış olmanız;

(e) Sizinle ilgili olarak, bir tasfiye memuru, alıcı veya idari alıcı tayin edilir, iflas kararı verilir veya iflas kararı verilir; veya

(f) bu fırsat, bu Anlaşmanın diğer herhangi bir hükmünde belirtilmiştir.

9.4 Fesih bildirimi, taahhütlü posta (teslimat bildirimi ile) veya e-posta yoluyla, sizin tarafınızdan [email protected] adresine veya bizden daha önce verdiğiniz e-posta adresine e-posta ile gönderilmelidir.

9.5 Herhangi bir fesih durumunda (nedensiz veya nedenli) bir bağlı ortak olarak EngineeringRobo ile ilgili diğer herhangi bir bağlantıdan ve / veya diğer pazarlama veya tanıtım faaliyetlerinden derhal kaçınmalısınız. Ayrıca, bize ait olan veya bize ait olan herhangi bir ticari markayı veya diğer IPR materyallerini kullanmaktan ve Satış Ortaklığı Programımıza katıldığınız için fark ettiğimiz gizli bilgileri kullanmaktan hemen kaçınmalısınız.

10. Uyarılar

Hesabınızla ilgili tüm finans bilgilerini sizinle elektronik olarak iletişim kurabileceğimizi kabul edersiniz. Ayrıca, web sitemizdeki hesabınıza göndererek veya daha önce bize verdiğiniz bir e-posta adresine göndererek size bildirimde bulunabiliriz. Web sitesi ve e-posta bildirimleri, gönderildikten veya gönderildikten sonraki 24 saat içinde tarafınızdan alınmış kabul edilecektir.

11. Şikayetler

Herhangi bir şikayetiniz olması veya ek desteğe ihtiyaç duymanız durumunda, lütfen [email protected] adresinden e-posta ile bize ulaşın. Destek ekibimiz 48 çalışma saatinde size geri dönecektir. Sorgunuz daha ayrıntılı bir cevap gerektiriyorsa, isteğinizi işleme koymanız 30 iş günü sürebilir.

12. Diğer

12.1 Bu Anlaşma kapsamında sizinle aramızda münhasırlık, ortaklık, ortak girişim, istihdam, acente veya franchise ilişkisi yoktur. Hiçbirimiz, bu Sözleşmede açıkça belirtilmedikçe, birbirimizi (herhangi bir beyan veya garantinin yapılması, herhangi bir yükümlülük veya yükümlülüğün varsayımı ve / veya herhangi bir hakkın veya gücün kullanılması dahil) bağlama yetkisine sahip değiliz.

12.2 Mümkün olduğunda, bu Sözleşmenin her hükmü yürürlükteki yasalar uyarınca geçerli ve geçerli olacak şekilde yorumlanacaktır, ancak bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olduğu kabul edilirse, bu hüküm bu Anlaşmanın geri kalanını veya bu belgenin diğer hükümlerini geçersiz kılmadan, yalnızca bu tür bir geçersizlik veya uygulanamazlık derecesinde etkisizdir.

12.3 Bu Sözleşme, zaman zaman şartlarına göre değiştirildiği üzere, sizinle ilgili olarak sizinle ilgili konularda tam ve eksiksiz bir anlayış ve anlaşma teşkil eder ve sözlü veya yazılı tüm önceki anlaşmaların, düzenlemelerin, temsillerin veya vaatlerin yerine geçer.

12.4 Sözleşmenin hüküm ve koşullarının sıkı bir şekilde yerine getirilmesinde ısrar etmememiz veya uygulamamamız, tarafımızdan Sözleşmeyi yürürlüğe koymak zorunda olduğu herhangi bir hükmün veya hakkın feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacak veya aramızdaki herhangi bir davranış biçimi olarak yorumlanmayacaktır. veya herhangi bir diğer taraf, Sözleşmenin hüküm ve koşullarının herhangi bir hükmünü değiştirmiş sayılır.

12.5 Bu Sözleşme ve bu belgede yer alan hak ve yükümlülükler tarafınızdan devredilemez veya aktarılamaz, ancak herhangi bir üçüncü tarafla sınırlı olmamak kaydıyla tarafımızdan herhangi bir kısıtlama olmaksızın devredilebilir. Bunları ihlal eden herhangi bir devir girişimi veya görevlendirmesi geçersiz olacaktır. Yukarıdakilere tabi olarak, bu Sözleşme bizim ve sizin, ilgili haleflerin ve izin verilen atamaların yararına bağlanacak ve bunu sağlayacaktır.

12.6 Bu Anlaşmaya taraf olmayan bir kişinin, bu Anlaşmanın herhangi bir şartına güvenme veya bu hakkı uygulama hakkı yoktur.


×

Hello!

Welcome to EngineeringRobo.
I would be happy to help you to set up your robo advisor or answer any question.
Let me know how can I be of service

× How can I help you?